5 Cuốn sách có ảnh hướng lớn đến cuộc đời và sự nghiệp đầu tư của Warren Buffet

Đọc sách là một trong những thói quen của Warren Buffet. Ông đã dành nhiều giờ mỗi ngày để đọc sách trong suốt 70 năm qua và có một vài cuốn sách đã gây ấn tượng lớn trong cuộc đời ông.

Dưới đây là 5 đầu sách đã có sự ảnh hưởng lớn đến Warren Buffett trong sự nghiệp đầu tư và kinh doanh của ông.

The Intelligent Investor

1.

Đây là cuốn sách về đầu tư giá trị của Benjamin Graham. Warren Buffett lần đầu tiên đọc cuốn sách này khi ông chỉ…

5 Cuốn sách có ảnh hướng lớn đến cuộc đời và sự nghiệp đầu tư của Warren Buffet Investo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *