Cách tiếp cận thị trường theo Ichimoku Kinko Hyo – Phần 3: Lý thuyết sóng và Quan sát giá

1. Lý thuyết sóng
Ichimoku có 3 sóng cơ bản và 3 sóng mở rộng.
Xét cho cùng thì giá cũng chỉ có 2 hướng đi: lên và xuống.
upload_2020-5-13_21-52-51.
upload_2020-5-13_21-53-4.
Trong các chu kì cơ bản 9, 26 nến (tương đối ngắn) thì có thể dễ dàng quy về một trong các mẫu sóng này. Sóng V còn gọi là Hado. Kết hợp sóng I và V ta có sóng N. Các sóng trung gian là các biến thể của các sóng cơ bản. Sóng P là dạng mẫu hình lá cờ thu hẹp, là mẫu hình dễ nhận dạng hơn sóng Y và sóng S. Các mẫu…

Cách tiếp cận thị trường theo Ichimoku Kinko Hyo – Phần 3: Lý thuyết sóng và Quan sát giá Investo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *