Đường trung bình (MA) là gì?

Đường trung bình là một đường hiển thị xu hướng giá trong một khoảng thời gian nhất định. Tùy thuộc vào khoản thời gian mà MA có thể được chia thành ngắn hạn và trung hạn.

upload_2020-4-1_19-4-14.

MA hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Khi đường trung bình giảm dần từ mức giảm và sau đó tăng nhẹ, trong khi giá vượt qua MA ngắn hạn đến dài hạn, đó là tín hiệu MUA.

upload_2020-4-1_19-11-52.

Khi đường trung bình giảm dần từ mức giảm nhẹ, trong khi giá giảm từ MA ngắn hạn…

Đường trung bình (MA) là gì? Investo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *