GonnAflex Limited – Ông trùm Scam?

Lời nói đầu:Mở sàn môi giới, “lùa” người đầu tư có lẽ chưa bao giờ đơn giản đến thế trong thị trường Việt Nam. awww.wikifx.com_Contentgj_images_zixun_icon_jj.
awzimg_fx696_com_guoji_2020_03_20_637203159546125347_ART637203e36fe4fc644c720a8f7d814f1bc104ac.
  Mở sàn môi giới, “lùa” người đầu tư có lẽ chưa bao giờ đơn giản đến thế trong thị trường Việt Nam.
  Một kịch bản chung: gọi điện mời chào, dụ khách nạp tiền, ban đầu giao dịch sinh lời nhưng sau đó tài khoản bất ngờ cháy sạch, dụ khách nạp thêm để gồng lỗ “cứu” tài khoản.
  Chắc hẳn độc giả vẫn chưa quên câu chuyện…

GonnAflex Limited – Ông trùm Scam? Investo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *