Khả năng kiếm lợi nhuận của việc Không Làm Gì Cả trong trading

Có thể anh em chưa biết, trong trading, Không Làm Gì Cả cũng có thể kiếm được lợi nhuận.

Thậm chí Không Làm Gì Cả mới là chìa khoá của việc kiếm được lợi nhuận dài hạn.

Nhưng đáng buồn thay, con người lại cảm thấy việc Không Làm Gì Cả là cực kỳ khó khăn. Và mọi vấn đề phát sinh từ đó.

Screen Shot 2020-02-20 at 11.24.41.

Bài này sẽ cho anh em thấy việc Không Làm Gì Cả (Doing Nothing) kiếm lợi nhuận như thế nào.

ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài hay thế này nhé…

Khả năng kiếm lợi nhuận của việc Không Làm Gì Cả trong trading Investo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *