Mastering the trade – J.Carter Phần 17

figure 6.2.
Trong đồ thị này, chúng ta có thể thấy rằng tại điểm 3, the tick vượt mức +800. Vào hôm đó, tôi đã bán khống mini-sized DJ với stoploss 20 point. Khi the ticks vượt +800, tôi đóng lệnh bán khống với mức lỗ 9 point. Khi the ticks vượt mức +1000 vào 25 phút sau đó, tôi nghe tiếng báo động cho mức giá này, và tôi thiết lập lệnh bán khống YM mới (Setup này sẽ được nhắc lại ở chương 9). Khoảng giữa 10:30 đến 12:30 sáng (theo giờ EST), không có gì xảy ra. The ticks co…

Mastering the trade – J.Carter Phần 17 Investo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *