Mastering the trade – J.Carter – Phần 23: Ví dụ thực tế và tổng kết về giao dịch gap.

Ví dụ cụ thể về giao dịch với gap
figure 7.1.
1. Hợp đồng mini-sized DJ đóng cửa tại mức giá 9717 vào ngày 14/10
2. Vào ngày 15/10, giá mở cửa lúc 9:30 sáng ở mức giá 9762, tạo gap up 45 point. Tôi sell gap tại giá mở cửa và bán khống YM tại giá thị trường. Điểm dừng lỗ của tôi là 45 point từ entry, tại 9807, targer tại điểm lấp gap tức là mức giá đóng cửa của ngày hôm trước 9717.
3. Gap được lấp đầy hoàn toàn khi giá chạm giá đóng cửa ngày hôm trước, tại thời…

Mastering the trade – J.Carter – Phần 23: Ví dụ thực tế và tổng kết về giao dịch gap. Investo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *