(Nhật ký giao dịch) EURUSD đã “đá” stop loss của tôi 1 pips như thế nào?

Dưới đây là nhật ký giao dịch ghi lại giao dịch mua vào EURUSD chiều hôm qua của tôi. Chia sẻ cùng anh em cho vui. Đây là một giao dịch bị dừng lỗ, vậy nên anh em cứ ném dép thoải mái

Tôi sẽ đi tuần tự các bước phân tích mà tôi đã làm trước khi đặt lệnh nhé. Biểu đồ được sử dụng là biểu đồ EURUSD khung thời gian H1. Tôi dùng Bar chart để thấy rõ các điểm mở cửa và đóng cửa thanh giá.

eurusd-traderviet.

  • Bước 1: Xác định xu hướng. Ở bước này, thông qua price…

(Nhật ký giao dịch) EURUSD đã "đá" stop loss của tôi 1 pips như thế nào? Investo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *