Price Action phong cách Al Brook-Bài 4-VD3

VD3:
photofacefun_com_1555370915.
Đôi khi một phạm vi của vài giờ đầu tiên bằng khoảng một nửa so với trung bình một ngày không có nghĩa là sẽ có một đột phá và hinnh thành một trending trading range .Có khoảng 1/3 khả năng là , phạm vi sẽ bứt phá theo cã hai hướng và hình thành một phạm vi lớn hơn, Giống như trong VD3. Thị trường đảo chiều tăng từ mức thấp mới trong ngày tại các thanh 4 và 6, và giảm từ các mức cao mới trong ngày tại các thanh 3, 10, 12, 19 và 21. Phạm vi mở cửa có thể kết thúc với sự đảo chiều xuống từ thanh 5, và tại thời điểm đó, phạm vi của ngày là khoảng một nửa so với những ngày gần đây. Điều này cảnh báo cho trader về khả năng đột phá lên hoặc xuống và sau đó là một measured move sẽ tăng gấp đôi phạm vi trong ngày. Tuy nhiên, Nếu bạn bước vào đột phá của một phạm vi giao dịch là một chiến lược thua lỗ vì thị trường luôn có quán tính và hầu hết các nỗ lực thay đổi từ phạm vi giao dịch sang xu hướng hoặc từ xu hướng sang phạm vi giao dịch đều thất bại. Thị trường đã không tiếp tục giảm sau khi thanh 6 phá vỡ xuống mức thấp mới trong ngày và trên thực tế, mức thấp cao hơn thanh 7 sau khi ba lần đẩy xuống (thanh 2, 4 và 6) và breakout pullback của thanh 8 là tín hiệu mua hợp lý kỳ vọng giá sẽ kiểm tra mức cao trong ngày.
photofacefun_com_1555370915.

Thanh 10 đảo ngược xuống sau khi phá vỡ một mức cao mới trong ngày, nhưng thị trường đang ở trong một kênh tăng trưởng chặt chẽ và do đó đây không phải là một thiết lập bán tốt. Động lực tăng không đặc biệt mạnh, vì vậy, việc mua breakout pullback thanh 11 nên là một scalp. Thị trường đã quay trở lại giảm với sự đảo chiều tại thanh 12. Mục nhập đảo ngược thứ hai vào các ngày trong phạm vi giao dịch thường đáng tin cậy cho ít nhất là một giao dịch scalp.

Thị trường đã tăng lên một mức cao mới trong ngày sau thanh 16 và thị trường lại thất bại ở các thanh 19 và 21. Một khi rõ ràng rằng sự bứt phá tăng giá sẽ không thành công, một lần nữa thị trường đã cố gắng phá vỡ đáy của phía đối diện. Thị trường sau đó đã đóng cửa ở giữa phạm vi.
Khi tìm kiếm mục tiêu measured move nơi bạn có thể lấy lợi nhuận, ban đầu hãy sử dụng khả năng nhỏ nhất cho phạm vi mở cữa, như thanh 2 đến thanh 3. Nếu thị trường không tạm dừng ở khu vực đó, thì hãy xem khả năng lớn hơn tiếp theo, như thanh 3 đến bar 4, hoặc bar 3 đến bar 6. Ngày hôm nay kết thúc là một ngay giao dịch trong phạm vi và không phải là một ngày trending trading range, các mục tiêu measured move rõ ràng đã không đạt được.

Investo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *